Stoneware - Ceramic Store WooCommerce Theme

Website

Đã bán: 33

ID: 26

Ngày cập nhật cuối cùng: 06/06/2021

Mua dùng cho 1 website 3.162.000 ₫ Item can be used on one site by you or your client as a final product. Total price includes item price and all applicable taxes.
3.162.000 ₫
Thêm vào giỏ hàng

Bình luận

websiteday trading

Điểm: 90/100 Năm tham gia: 2021 Tổng số sản phẩm: 36 Đã bán: 234

93

Điểm đánh giá

Điểm đánh giá trung bình cho tất cả sản phẩm của tác giả.

Yêu cầu phần mềm và hosting:

mod_rewrite module for apache mod_rewrite module for apache
MySQL 5.5 or higher
Dung lượng đĩa tối thiểu 50 MB
Bộ nhớ tối thiểu: 64mb (Tốt hơn là lớn hơn hoặc bằng 128mb)
PHP 5.4 hoặc cao hơn PHP 5.4 hoặc cao hơn

Sản phẩm tương tự

Xem thêm